Młody Obywatel w UE – bezpieczeństwo, edukacja i profilaktyka

Celem projektu (realizowanego od 2019 roku, dzięki dofinansowaniu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce) jest wsparcie działań edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa i profilaktyki społecznej skierowanej do dzieci i młodzieży, budowania programów profilaktycznych i banku dobrych praktyk, z wykorzystaniem promocji programów i inicjatyw UE. Przedsięwzięcie wdrażane jest przez prowadzone w Łodzi Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Ponadto projekt ma na celu promowanie i kształtowanie właściwych postaw wśród młodych obywateli, budowanie sieci międzyinstytucjonalnej oraz przeciwdziałanie aktualnym niebezpieczeństwom czyhającym na młodych ludzi w XXI w.

Projekt realizowany jest m.in. poprzez opracowanie i wydanie elektronicznej publikacji/poradnika dla środowiska edukatorów, nauczycieli, przedstawicieli sektora NGO podejmującego w swoich działaniach aktywność profilaktyczną i prewencyjną, wraz z utworzeniem dedykowanego serwisu i międzyinstytucjonalnego forum informacyjnego.

Wśród głównych obszarów tematycznych projekt podejmie następujące zagrożenia:

  • Prawa człowieka, radykalizacja postaw i mowa nienawiści
  • Cyberzagrożenia
  • Narkotyki, dopalacze, środki psychoaktywne
  • Bezpieczeństwo w ruchu i transporcie drogowym
  • Elementy edukacji dla bezpieczeństwa

Strona www projektu: https://forumbep.eu/