Studium Dziennikarstwa Europejskiego (SDE)

Studium Dziennikarstwa Europejskiego (SDE) było jednym z flagowych, wieloletnich  projektów CEN, którego rozpoczęcie realizacji sięga już 2002 roku, program wdrażany był – z pewnymi przerwami – aż do końca roku 2010.

Projekt był przedsięwzięciem edukacyjno-informacyjnym skierowanym do przedstawicieli mediów, zawodowo zainteresowanych problematyką  europejską, w szczególności funduszami europejskimi. SDE miało na celu promocję tematyki europejskiej w mediach, poprzez szeroką kooperację z redakcjami  i dziennikarzami. W ramach programu realizowane były liczne działania edukacyjne i wspierające. Program i jego wydarzenia zaadresowane zostały w sumie do kilkuset uczestników. SDE obejmowało dwie formy współpracy: warsztaty (uzupełniane również wizytami studyjnymi, np. w Brukseli, we współpracy z Parlamentem Europejskim i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce) i konferencje tematyczne, organizowane regularnie co 4-5 miesięcy w siedzibie CEN w Warszawie, jak i dedykowany serwis internetowy, z którego dziennikarze, uczestnicy projektu, mogli korzystać w sposób ciągły. Uruchomiono również tematyczne forum dyskusyjne dla uczestników SDE, jak i obszerną bazę materiałów analitycznych i badawczo-naukowych, czy informacyjnych, udostępnianych bezpłatnie uczestnikom projektu, takich jak:

  • teksty eksperckie,
  • stenogramy z konferencji i ze spotkań wewnętrznych oraz przemówień wybitnych polityków europejskich,
  • aktualne opracowania, analizy przygotowane przez ekspertów CEN,
  • kalendarium wydarzeń,
  • pomoc bibliograficzna,
  • Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej i współpracy instytucjonalnej pomiędzy Polską a UE,
  • tematyczny Newsletter.

W ramach wydarzeń o charakterze konferencyjnym zrealizowano łącznie kilkanaście wydarzeń (w tym,  w kooperacji z innymi instytucjami, jak Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), z udziałem polskich i zagranicznych prelegentów oraz gości.