Team Europe and the Art of Debate

We współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej  w Polsce, w latach 2017- 2018 prowadzone przez CEN Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi wzięło udział w realizacji projektu Przedstawicielstwa: Team Europe & and the art of debate – unikatowy ogólnopolski cykl debat oksfordzkich (eliminacyjnych oraz finałowych) skierowany do studentów uczelni wyższych i organizowany tylko w siedmiu polskich miastach: Katowicach, Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi, Lublinie i Wrocławiu, realizowany z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich w obszarze najważniejszych wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą.

Poza współpracą przy wdrożeniu regionalnego komponentu debatanckiego projektu, dla regionu łódzkiego, w dniach 12-13 kwietnia 2018 roku, we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej oraz ekspertami sieci Team Europe, zrealizowano w Natolinie wielki finał tego ogólnopolskiego projektu debat europejskich.

W turnieju udział wzięli finaliści etapów regionalnych z roku 2017, wybitna grupa uzdolnionych studentów z całej Polski, oraz znacząca grupa akademików, w tym mentorów drużyn, reprezentanci istotnych uczelni z całego kraju: Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, UKSW, UW, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Debatę finałową, wraz z panelem eksperckim po debacie, uświetnili swoją obecnością, m.in. dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Prof. dr hab. Janusz Węc, Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ekspert Instytutu Kościuszki, członek Komisji Historycznej PAN, Oddział w Krakowie, autor ponad 200 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym 18 monografii i syntez, na temat ustroju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, integracji europejskiej i pozaeuropejskiej, stosunków polsko-niemieckich, najnowszej historii Niemiec, a także niemieckiego systemu politycznego), Prof. dr hab. Marta Witkowska, Kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich UW, czy też Prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse.

https://ec.europa.eu/poland/news/180416_art_of_debate_pl