Wyzwania zarządzania kryzysem w perspektywie ekonomicznej i politologicznej

Celem tego ponad 2-letniego projektu (realizowanego w latach 2013 – 2016) była ekstensywna ocena sytuacji kryzysowych jednocześnie z perspektywy ekonomicznej (w szczególności)  i politologicznej, a także poszukiwanie wspólnej myśli teoretycznej i metodologicznej w obu dyscyplinach wiedzy, pozwalającej badać zjawisko kryzysu i próbować je wyjaśniać, z uwzględnieniem: kryzysu w strefie euro, kryzysu azjatyckiego, kryzysu polityki gospodarczej w Polsce, kryzysu zadłużenia publicznego i jego konsekwencji dla polityki gospodarczej.

Przedmioty projekt badawczo-naukowy realizowany był poprzez serię analiz badawczych i kwerend zagranicznych, debat i spotkań eksperckich oraz działalność upowszechniająca naukę, w tym polską myśl naukową za granicą,  i skierowany został do ponad 500 obiorców (grant finansowany był ze środków Narodowego Centrum Nauki).