There is more than Russia to the East: Sanctuaries of Cultures and the History of Eastern European Nations

Projekt wydawniczy zrealizowany przez Centrum Europejskie Natolin ze wsparciem środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku, przeznaczonych na działania upowszechniające naukę, wspierany przez Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi. Dzieło prof. Bohdana Cywińskiego pod angielskim tytułem There is more than Russia to the East: Sanctuaries of Cultures and the History of Eastern European Nations z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną Europy i Unii Europejskiej w obszarze wschodnim, w szczególności relacji z Rosją,  wydaje się być doskonałą propozycją dla osób koncentrujących się na polityce, historii i kulturze  Europy Środkowej i Wschodniej, w zakresie pracy naukowej, zawodowej, zawierając  wyjątkowo precyzyjną analizę uwarunkowań historyczno-kulturowych regionu.

Wraz z wydaniem anglojęzycznym zrealizowano również obszerną kampanię upowszechniającą  w Polsce i w Europie. Kampania i dystrybucja skierowana została do ponad 500 instytucji naukowych/badawczych i edukacyjnych w Polsce i za granicą, m.in.: The European Library, Europeana Collections, The Library of Trinity College in Dublin, Vilnius University, University of Latvia, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Polski w Wiedniu, Pradze i Paryżu, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, the Royal Irish Academy, Universität Hamburg, University of Liverpool, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Węgierski Instytut Kultury, Vytautas Magnus Universityet w Kownie.

Książka stanowi najpierw próbę własnego spojrzenia na zagadki duchowości i kultury rosyjskiej, później – opis kultur Finów, Estończyków, Łotyszy, Białorusinów, Ukraińców, Mołdawian, Tatarów Krymskich, Gruzinów, Ormian, Azerbejdżan, górskich ludów Kaukazu, wreszcie rosyjskich Żydów – w ich zderzeniach z rusyfikacyjną presją imperialnej Rosji. Porównanie tych narodowych historii skłania do refleksji, jak ewoluuje i czym staje się kultura w życiu narodu zniewolonego politycznie. Książka profesora Bohdana Cywińskiego jest fascynująca. Poświęcona kulturze i historii szerzej rozumianych naszych krajów ościennych […] Autor w sposób wnikliwy analizuje kształtowanie się mentalności mieszkańców poszczególnych terenów. Na tle wydarzeń historycznych umieszcza rozważania o kulturze, sięga do najdalszej przeszłości każdego z omawianych ludów i krajów, w sposób jasny i zwarty prowadzi czytelnika przez kolejne wydarzenia, pokazując ich przyczyny i konsekwencje, aż do współczesności. Zrozumienie różnic w mentalności pozwala inaczej patrzeć na każdego z sąsiadów bliższych czy dalszych.

Prof. Elżbieta Janus

„Szańce kultury” to nie tylko nader ciekawe refleksje z antropologii politycznej, lecz przede wszystkim model analizy. Rozbicie treści na odpowiadające krajom części, gdzie każda opisuje inny zestaw zachowań i reakcji ludzkich, stymuluje ku poszukiwaniu rozwiązań dla rozlicznych refleksji wynikłych z kontrastowości opisu […] Książka skłania jednocześnie do niesłychanie mieszanych i kontrastowych odczuć przerażenia, podziwu, nienawiści, uwielbienia, odrazy. W sumie tak dysonansowy ładunek nie może wywołać innych reakcji niż całkowitej i bezmyślnej akceptacji Rosji lub niepohamowanej woli ucieczki i odrzucenia wszystkiego co rosyjskie.

Prof. Marek Śliwiński​

Pod koniec grudnia 2016 roku Centrum Dokumentacji Europejskiej w związku z wydaniem anglojęzycznym gościło  również debatę dotyczącą aktualnego wymiaru polityki wschodniej oraz edukacji, w której udział wzięło kilkunastu historyków i ekspertów.

Strona www projektu: http://sanctuariesofcultures.natolin.edu.pl/