Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH)

Celem inicjatywy Regionalnego Ośrodka Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH) jest organizacja oraz prowadzenie innowacyjnej, nowoczesnej i angażujące akademii umiejętności o zasięgu międzywojewódzkim, uwzględniającej także uczniów wybitnie uzdolnionych o utrudnionym dostępie do edukacji (z małych miejscowości oraz z terenów wiejskich), w obszarze interdyscyplinarnym, obejmującym: historię, edukację regionalną i patriotyczną czy też wiedzę o społeczeństwie z elementami dyplomacji publicznej.

Istotnym celem przedsięwzięcia jest również kreowanie platformy dialogu i współpracy międzyinstytucjonalnej oraz ponadregionalnej, zogniskowanej na edukacji historycznej oraz społecznej. Służy temu również działalność wystawowa prowadzona w ramach inicjatywy.

W ramach zadania wykorzystywane oraz promowane są aktywne nowatorskie metody i formy pracy w zakresie nowoczesnej edukacji humanistycznej, technologie informacyjno-komunikacyjne, modele pracy zespołowej uczniów oraz moduły doskonalenia kompetencji praktycznych i pro-zawodowych. Zadania realizowane są w formacie ogólnopolskim, zaadresowano je już do ponad 600 osób. Program ma charakter edycyjny, w roku 2017 oraz 2018 edycje wsparły finansowo kolejno Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Muzeum Historii Polski.

Moduły  RODEH:

Międzywojewódzki komponent konkursowo-turniejowy, w tym m.in.:

  1. Organizacja otwartego turnieju debat w systemie oksfordzkim (o tematyce historyczno-społecznej, zespolonej z tematyką regionalną oraz pamięcią/edukacją europejską), wspieranego tzw. systemem mentorskim oraz zajęciami warsztatowo-wykładowymi (z wykorzystaniem TIK oraz tzw. grywalizacji: komputerowe oraz planszowe gry edukacyjne),
  2. Organizacja otwartego konkursu na kreatywne zaprojektowanie zadań do scenariusza gry miejskiej,
  3. Organizacja otwartego konkursu na artykuł opracowany przez młodzież o tematyce historyczno-społecznej: Śladami I i II wojny światowej w regionach.
  4. Organizacja stacjonarnej 5-dniowej Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH. W ramach tej bezpłatnej dla uczniów i opiekunów akademii realizowane były wyjątkowe cykle inspirujących zajęć warsztatowych i terenowych we współpracy z partnerami oraz podmiotami patronującymi inicjatywie, m.in.: kuratoria oświaty, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej, UAM w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki – Instytut Historii.

W oparciu o najlepsze prace konkursowe wydane zostały ponadto już  4 edycje elektronicznego biuletynu historycznego pod redakcją naukową ekspertów Zespołu Projektowego, wraz z towarzyszącymi artykułami i komentarzami naukowymi profesjonalistów i partnerów zadania. Zrealizowano ponadto 2 ogólnopolskie turnieje finałowe programu debatanckiego pod hasłem Polska na kartach historii Europy i UE, w 2018 oraz 2019 roku.

W ramach zadania budowana jest również baza materiałów edukacyjnych, informacyjnych, dydaktycznych, w szczególności w formule ogólnodostępnego repozytorium elektronicznego.

Strona www projektu: http://rodeh.ie.lodz.pl/