Biblioteka Myśli Europejskiej / Inne publikacje

2021

Las Natoliński - Miejsce zbrodni wojennej w listopadzie 1939 r.

pod redakcją Olgierda Ławrynowicza / Konrada Dziurdzi

Wyd.: CEN we współpracy z Instytutem Archeologii UŁ (wyd. elektroniczne, materiał edukacyjny do wystawy Natolin39), poz. dostępna w bibliotece CDE.

2020

Współczesne państwa a kryzys liberalnego Zachodu

pod redakcją naukową Marka A. Cichockiego

Biblioteka Myśli Europejskiej

Europa stan unii

Anand Menon

Biblioteka Myśli Europejskiej

Świat europejskich konstytucjonalizmów

Gráinne de Búrca, Joseph H.H. Weiler

2019

Michał Kalecki odczytany po pół wieku

prof. Leszek Jerzy Jasiński

2016

OBLICZA KRYZYSU - Analiza zarządzania kryzysowego z perspektywy ekonomicznej i politycznej

Pod redakcją Marka A. Cichockiego i Tomasza Grzegorza Grosse

Nowa Europa. Blog - styczeń 2010

Haiti to test dla zdolności operacyjnych UE

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Nowa Europa. Blog - marzec 2010

Europa i jej barbarzyńcy

Olaf Osica

Nowa Europa. Blog - maj 2010

O Europie

Jan Rokita

Nowa Europa. Blog - czerwiec 2010

O europejskim federalizmie

Jan Rokita

Nowa Europa. Blog - czerwiec 2010

Nie wejdziemy do Euro

Jadwiga Staniszkis

Nowa Europa. Blog - lipiec 2009

Koniec dobrej pogody

Olaf Osica

Nowa Europa. Blog - wrzesień 2009

Polskie strategie w UE

Marek A. Cichocki

Nowa Europa. Blog - październik 2009

Pochwała siły

Olaf Osica

Nowa Europa. Blog - październik 2009

Błędne koło

Olaf Osica

Nowa Europa. Blog - październik 2009

Rola Grupy Przyszłości w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego UE

Artur Gruszczak

Nowa Europa. Blog - październik 2009

Nowe podejście, nowe otwarcie

Olaf Osica

Nowa Europa. Blog - październik 2009

Wyzwania polskiej polityki unijnej drugiej dekady XXI w.

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Nowa Europa. Blog - listopad 2009

Marek A. Cichocki dyskutował w Fundacji im. Batorego

Nowa Europa. Blog - listopad 2009

Jaka polityka zagraniczna?

Nowa Europa. Blog - grudzień 2009

Obama jest naszym dłużnikiem

Olaf Osica

Nowa Europa. Blog - grudzień 2009

Nowa książka Andrzeja Wierzbickiego

Nowa Europa. Blog - grudzień 2009

Instytucje bez woli

Olaf Osica

Polska Pomoc 2009

Rozdział I

Rozdział II

Rozdział II

Rozdział IV

Warsztaty dla dziennikarzy ukraińskich

Lipiec 1999

Polityczne podstawy procesu poszerzania Unii Europejskiej

Współpraca z College of Europe w ramach programu Phare-Sierra

Lipiec 1999

Partnerstwo dla członkostwa Unii Europejskiej

Współpraca z College of Europe w ramach programu Phare-Sierra

Kwiecień 1999

Wnioski z doświadczeń Grecji, Hiszpanii i Portugalii

Współpraca z College of Europe w ramach programu Phare-Sierra

Kwiecień 1999

Wnioski z doświadczeń Austrii, Finlandii, Norwegii i Szwecji

Współpraca z College of Europe w ramach programu Phare-Sierra

Kwiecień 1999

Po Amsterdamie, przed poszerzeniem

Współpraca z College of Europe w ramach programu Phare-Sierra

Dzięki uprzejmości Komisji Europejskiej i Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego

Raport końcowy Grupy Refleksyjnej do spraw długookresowych implikacji poszerzenia UE: Natura nowych granic

Dzięki uprzejmości Komisji Europejskiej i Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego

Podstawowy Traktat o UE - projekt

Dzięki uprzejmości Komisji Europejskiej i Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego

Podstawowy Traktat dla UE - Studium o reformie Traktatów

Dzięki uprzejmości Komisji Europejskiej i Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego

Reforma Procedur Zmiany Traktatów