Zeszyty CEN

Zeszyt 63 (2019)

30 lat transformacji ekonomicznej w Europie Środkowej

Wiktoria Matyska, Małgorzata Potocka, Paweł Samecki

Zeszyt 46 (2012)

Europejska przestrzeń sądowa a prawa człowieka

Agnieszka Frąckowiak-Adamska

Zeszyt 23 (2005)

Polacy w europejskim ruchu federalnym po II Wojnie Światowej

Sławomir Łukasiewicz

Zeszyt 14 (2004)

Włochy wobec idei Europejskiej Wspólnoty Obronnej

Stefan Bielański

Zeszyt 11 (2004)

Rola państwa w Unii Europejskiej

Jacek Czaputowicz

Zeszyt 2 (2003)

Integracja europejska z perspektywy regionów - w przededniu referendum akcesyjnego

Raport generalny z badań jakościowych zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia dla CEN

Zeszyt 1 (2003)

Polskie regiony wobec akcesji

Marek W. Kozak